Sunākstes dziedāšanas svētki izskan Stendera zīmē

“Šodien baznīcā skanēja eņģeļu balsis,” tā teica klausītāji, kuri 27. augustā bija Sunākstes Baltajā baznīcā. Te tieši Gotharda Frīdriha Stendera dzimšanas dienā notika piemiņas brīdis un dievkalpojums, kā arī izskanēja Sunākstes dziedāšanas svētki.

Apgaismības laikmeta vācbaltiešu luterāņu teologs un izgudrotājs, Sēlpils un Sunākstes mācītājs, latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājs un “Latviešu valodas vārdnīcas” (1789.) autors Gothards Frīdrihs Stenders dzimis 1714. gada 27. augustā, un ik gadu augusta pēdējā svētdienā Baltajā baznīcā notiek piemiņas brīdis. Šoreiz tajā piedalījās krietns pulks baznīcēnu gan no Sunākstes un Aizkraukles puses, gan no Viesītes un citām tuvējām vietām.

Jau trešo gadu Sunākstes pagastā rīko dziedāšanas svētkus. Šogad pasākums baznīcā bija iecerēts nākamajā dienā pēc pagasta svētkiem, un vokālo ansambļu koncerts skanēja Sunākstes Baltajā baznīcā. Koncertā piedalījās Dzelzavas kultūras nama vokālais ansamblis “Variants”,  Aknīstes  sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”, Sunākstes sieviešu vokālais ansamblis “Mežaroze”, solistes Diāna Vaice un Inga Albiņa no Staburaga pagasta.

Jaunjelgavas novadā