Jumts top ar ziedotāju atbalstu

Aizkraukles evaņģēliski luteriskajā baznīcā (pie Rīgas—Daugavpils šosejas)  šoruden noslēgušies apjomīgi darbi —  uzlikts jumts, atjaunots krusts un saremontēts torņa jumts.

Draudzes priekšnieks Jānis Lapiņš saka paldies ziedotājiem:  SIA “Baltijas dehidrētie produkti”, SIA “A. Egles”, Benitai Šīronei, Zanei Gabranovai, Ingai un Ērikam Liepiņiem, Ģediminam Siliņam, Uģim Benjavam,  Regīnai Grīn­blatei, Teiksmai un Mārim Akmeņiem,  Denisam Vigovskim, Andrim Bogdanovam, Montai un Endīnei Bērziņai, Guntai Vinterei un citiem. — Tieši ar viņu rīcību šis darbs ir veikts Dievam par godu, kā arī saglabāts  kultūras mantojums mūsu bērniem, — saka draudzes priekšnieks.  Finansiāli jumta nomaiņu atbalstīja Aizkraukles novada dome un nedaudz arī Skrīveru novada dome. Draudzes priekšnieks ir arī pateicīgs nomniekiem un īrniekiem Zemkopības institūtā, bez kuru maksājumiem pilnībā nebūtu iespējams savākt visu nepieciešamo summu. Jāpiebilst, ka viens no lielākajiem ziedotājiem ir pats Jānis Lapiņš.

Visu rakstu lasiet laikraksta "Staburags" 3. novembra numurā.

Novadu ziņas