Kā kļūt par audžuģimeni

Līdz 30. novembrim Kokneses sociālajā dienestā apskatāma informatīva un interesanta izstāde “Kā kļūt par audžuģimeni?”. To piedāvā Jēkabpils biedrība kristīgai paaudžu kopībai “TILTS”, kuras mērķis ir sekmēt sabiedrības atveseļošanu, sniedzot tai zināšanas un prasmes sniegt morālu un materiālu atbalstu sociāli neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem, veicināt sociālās riska grupas bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā, celt ģimenes atbildības līmeni un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā. Izstādi var apskatīties darba dienās dienesta darba laikā.

Apskatot izstādi, sociālajā dienestā var saņemt arī informatīvus materi­ālus par to, kas ir audžuģimene, kā par to kļūt un kādu atbalstu saņem audžuģimene.

Novadu ziņas