Kokneses novadā “Eko diena”

23. septembrī Kokneses novadā notiks  “Eko diena”, kuras laikā iedzīvotāji varēs nodot nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces.
Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R”  šo pasākumu rīko sadarbībā ar Kokneses novada domi. Eko jeb tīrības diena norisinājās Kokneses novadā aprīlī, un tās laikā iedzīvotāji bez maksas nodeva 1,4 tonnas elektroierīču.

“Eko diena” paredzēta: Iršos, pie skolas ēdnīcas (no plkst. 8 līdz 9.30), Bebros, pie ambulances (no 10 līdz 11.30), Koknesē, pie katlumājas (no 11.45 līdz 13.15)  Koknesē, Stacijas laukumā (no 14.30 līdz 15.30), Bormaņos, pie veikala (no 15.30 līdz 17).

Novadu ziņas