15. augustā notiks atklātās sacensības šaušanā ”Kokneses kauss 2015”

15. augustā Koknesē, Ozolkalnu šautuvē (Priedītēs), ar Kokneses novada domes atbalstu notiks medību kluba “Ķepainis” rīkotās atklātās sacensības šaušanā ”Kokneses kauss 2015”.

Dalībnieku pieteikšanās paredzēta  sacensību dienā no plkst.  8 līdz 8.45. Sacensības sāksies plkst. 9. Tās notiks starp komandām (katrā četri cilvēki). Paralēli notiks arī sacensības šautriņu mešanā (apbalvo 1.-3. vietu) un radošās darbnīcas bērniem un sievietēm.

SACENSĪBU NORISE:


1. Amerikāņu traps - šāvēji sacenšas šaušanā ar gludstobra ieroci pa lidojošiem māla šķīvīšiem (25 gab.) munīcija ne smagāka kā 28 g, maksimālais skrošu diametrs 2,5 mm.


2. Svara noteikšana - piedalās 2 izvēlēti komandas dalībnieki.


3. Mērīšana "uz aci"– piedalās 2 izvēlēti komandas dalībnieki.


4. "Duelēšanās" – piedalās 4 komandas dalībnieki (uz laiku).


5. "Kuiļa vilkšana" – piedalās 4 komandas dalībnieki.


6. Stafete - piedalās 4 komandas dalībnieki.


7. "Zvejnieka zābaka mešana" - piedalās 4 komandas dalībnieki (summēs visu dalībnieku rezultātus (m)).


"OZOLKALNU" SUPERMEDNIEKS

Sacensību norise: šāvēji sacenšas šaušanā ar pneimatisko ieroci, izšaujot 10 šāvienus no 10m attāluma, vingrinājumu skaits neierobežots.


SACENSĪBU NOSLĒGUMĀ:

1. LIELĀ LOTERIJA – PIEDALĀS VISI KLĀTESOŠIE KOMANDU DALĪBNIEKI

2. ATPŪTAS VAKARS – DISKOTĒKA.Kokneses novadā