Iršos piemin vācbaltu koloniju Hiršenhofu

Kokneses novada Iršu pagastā 23. jūnijā pulcējās ne tikai vasaras saulgriežu svinētāji. Šajā dienā Iršos viesojās arī vairāk kā divdesmit viesu no Vācijas, kuru dzimtu likteņi saistīti ar Baltijā senāko vācbaltu koloniju  - Hiršenhofu, kurai šogad aprit 250. gadadiena.

Viesus uzrunājot sveica gan Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, gan Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks. Svinīgajā pasākumā, kas norisinājās līdzās vācbaltu kolonijas piemiņas akmenim, viņi īsi atskatījās vēsturē, bet vēlāk pie muižas klēts iestādīja piecas kļavas. Pēcpusdienā pagasta klubā priekšnesumus sniedza Kokneses kultūras nama senioru koris "Alaine" un Kokneses mūzikas skolas audzēkņi.

Foto: Imants Kaziļuns.

Kokneses novadā