Konsultēs vecākus

19. septembrī no pulksten 12 līdz 14 Kokneses sociālā dienesta telpās — Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālistu konsultāciju diena.

 Vecāki varēs saņemt informāciju par bērnu, vecāku un pieaugušo tiesībām, pienākumiem un atbildību; konfliktsituācijām izglītības un citās iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem; saskarsmes un citiem jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu. Konsultāciju dienā VBTAI speciālisti sniegs padomus, palīdzēs risināt konfliktsituācijas un atbildēs uz jautājumiem arī Kokneses novada domes starpinstitucionālās sadarbības komisijai ģimenes lietu jautājumos.

Novadu ziņas