Koordinēs sarīkojumu

Tradicionālo vērtību apzināšana, to apgūšanas un pārmantošanas veicināšana un popularizēšana Latvijā bērnu un jauniešu vidū — ar šādu mērķi 24. martā Upesleju rehabilitācijas centrā notiks programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” viens no Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajiem sarīkojumiem — skatēm.


Tajā pulcēsies Piedaugavas novada (Kokneses, Jaunjelgavas, Ķekavas, Ropažu, Siguldas, Stopiņu) folkloras kopas. Pasākuma koordinatore būs Kokneses vidusskolas folkloras kopas “Tīne” vadītāja Inguna Žogota. Sarīkojuma pirmajā daļā notiks koncerts (katra kopa sniegs septiņu minūšu ilgu skates programmu), otrajā daļā norisināsies interaktīvās darbnīcas un rotaļu programma. Sarīkojumu (skati) vērtē Valsts izglītības satura centra (VISC) izveidota ekspertu komisija, kura novērtēs folkloras kopas darbību kopumā, piešķirot 1., 2. un 3. pakāpes diplomu.

Novadu ziņas