Lūgs valsti pārņemt piesārņoto teritoriju

Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, Aizkraukles novada domes deputāti nolēmuši  lūgt valsti pārņemt piesārņoto dzelzsbetona rūpnīcas teritoriju starp Enerģētiķu, Tilta un Dzelzceļa ielām. Bijusī dzelzsbetona rūpnīcas teritorija iekļauta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

Rūpnīca darbojusies laikā no 20. gadsimta 50. gadu nogales līdz 1994. gadam. Teritorijā 23 300 kvadrātmetru platībā atradās pazemes un virszemes naftas produktu tvertnes, estakāde, kurtuve.

Novadu ziņas