Biedrībai piešķir telpas

Neretas novada dome izskatījusi sabiedriskā labuma organizācijas biedrības “Upmales mantinieki” iesniegumu piešķirt tai lietošanā telpas, ko izmantotu  biedrības ikdienas vajadzībām — rīkotu kursus, sēdes un organizētu pulciņus un nodarbības. Domes deputāti šo lūgumu atbalstīja, nododot biedrībai bezatlīdzības lietošanā pieciem gadiem četras telpas Rīgas ielā 6, vienojoties, ka telpas uzturēs un kops biedrība pašu spēkiem. Ēkā ir sociālās aprūpes centrs, ģimenes ārstu prakses un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta telpas. Dome pilnvaroja Neretas novada sociālās aprūpes centra vadītāju Inu Riekstiņu noslēgt līgumu ar biedrību “Upmales mantinieki” par telpas bezatlīdzības lietošanu.

Neretas novadā