Par Neretas novada domes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēl Arvīdu Kviesi

Vakar, 14.jūnijā, notika Neretas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Par priekšsēdētāju atkārtoti, turklāt vienbalsīgi, tika ievēlēts līdzšinējais domes vadītājs Arvīds Kviesis.

Par vietnieku tika ievēlēts Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis, kurš vietnieka pienākumus pildīja arī līdz šim.

Vairāk lasiet laikraksta "Staburags" 16. jūnija  numurā.

Imanta Kaziļuna foto

Neretas novadā