Štābiņš lasītavā

Biedrība “Upmales mantinieki” guvusi atbalstu fonda “ziedo.lv” projektu konkursā par brīvā laika pavadīšanu bērniem “Štābiņš”. Tā kā projekts veidots kopā ar Neretas novada centrālo bibliotēku, tad par štābiņa centrālo pulcēšanās vietu izvēlēta tās lasītava. Taču bērni laiku nepavadīs tikai telpās, plānots doties pārgājienos, ekskursijās, apciemot novada zemniekus un pie viņiem arī aktīvi darboties, doties uz Ērberģes muižu.

Pirmā tikšanās paredzēta jau 6. jūnijā un turpmāk katru otrdienu līdz pat augusta beigām. Biedrības vadītāja Lidija Ozoliņa, kas ilgus gadus strādā ar bērniem, sola — kā jau īstā štābiņā, būs dežurants, parole, sava kārtība, kopīgi noslēpumi un interesanti piedzīvojumi.

Neretas novadā