Nodots sabiedriskajai apspriešanai

Sabiedriskajai apspriešanai nodots jaunā mācību satura un pie­ejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. To var apskatīt vietnē www.skola2030.lv.

Dokumentā vienkopus aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam, apgūstamais mācību saturs, attieksme pret mācībām un mācību darba organizācijai visās vispārējās izglītības pakāpēs — pirmsskolā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, un šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā. Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties, izvērtējot sniegtos komentārus un ieteikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

Novadu ziņas