Pie Jaunjelgavas vidusskolas par 13 674 eiro izveidota šķēršļu josla

 Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, pie Jaunjelgavas vidusskolas par 13 674 eiro izbūvēta šķēršļu josla.

Pašvaldība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īstenojusi projektu "Sporta infrastruktūras daudzveidošana Jaunjelgavas pilsētā", izglītības iestādes stadionā izveidojot šķēršļu joslu un ierīces fiziskajām aktivitātēm.

Kopējās projekta izmaksas ir 13 674 eiro, no tām ELFLA finansējums ir 12 307 eiro.

Novadu ziņas