Pieņem saistošos noteikumus

 Skrīveru novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”.

Savukārt domes jūnija sēdē pieņēma lēmumu izsniegt atļauju SIA “Greenpoint” mazās alkoholisko dzērienu darītavas atvēršanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai  “Rūpalos” Skrīveru novadā. Atļauja izsniegta bez termiņa ierobežojuma.

Novadu ziņas