Piešķir līdzekļus

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” no pašvaldības budžetā pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīs 715 eiro garderobes remontam. 

Savukārt bāriņtiesa saņems 529 eiro dokumentu skapja iegādei no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. No budžeta neparedzētajiem gadījumiem 350 eiro piešķirti arī Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursa dalībnieku apbalvošanai.

Novadu ziņas