Piešķir līdzekļus kursiem

Neretas novada domes deputāti nolēma atbalstīt Neretas kultūras nama amatierteātra režisores Aijas Kalnāres piedalīšanos Latvijas Kultūras akadēmijas organizētajos profesionālās pilnveides kursos “Režija un aktiermeistarība skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem” 160 stundu apjomā.

Daļēja maksa par kursiem — 220 eiro —  tiks segta no Neretas novada pašvaldības  Neretas pagasta pārvaldes 2017. gada pamatbudžeta līdzekļiem.

Novadu ziņas