Pļaviņās ēdinās līdz mācību gada beigām

īdz šī mācību gada beigām Pļaviņu novada dome nolēma apmaksāt brīvpusdienas Pļaviņu novada ģimnāzijas visiem skolēniem no 5. līdz 8. klasei. Vienas ēdienreizes maksa ir 1,42 eiro.

Līdzekļi šim mērķim paredzēti no Pļaviņu novada domes šīgada budžeta  nesadalītā atlikuma un ieplānoti arī nākamā gada budžetā.

Novadu ziņas