Pļaviņu HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdenslīmeni

21. decembra pēcpusdienā un 22. decembrī Pļaviņu HES ūdenskrātuvē plānots īslaicīgs ūdenslīmeņa pazeminājums. Līmeņa nostrāde 21. decembra vakarā sagaidāma 69,70 metru un 22. decembrī -  69,50 metru atzīmes robežās. 


AS „Latvenergo” Pļaviņu HES strādā atbilstoši Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem. Šajā periodā Pļaviņu HES ūdenskrātuvē atļautais minimālais ūdenslīmenis ir 69,14 metri Latvijas augstumu sistēmā (LAS). Līmeni Pļaviņu HES ūdenskrātuvē plānveidīgi atjaunos brīvdienās līdz 27. decembrim.


Novadu ziņas