Pļaviņu novadā

Izvieto kameras

Vairākās vietās, kurās ikdienā ir liela cilvēku koncentrācija, kā arī vietās, kur ir paaugstināta kriminogēnā situācija Pļaviņu pilsētā, ierīkotas...