Gostiņu bibliotēkā salido mārītes

Gostiņu bibliotēkā liecināt par pavasari bija salidojušas mārītes no Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes  “Rūķītis”.

Gostiņu bibliotēkas vadītāja Daina Vikle saka paldies atraktīvajiem bērnudārza darbiniekiem par atsaucību un audzēkņu sagatavoto sniegumu, par izdomu un kopābūšanas dāsnajiem prieka mirkļiem.

Pļaviņu novadā