Pļaviņās klausās fragmentus no norvēģu rakstnieka grāmatas

Līdz 20. novembrim turpinās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Tas ir projekts, lai pievērstu cilvēku uzmanību lasīšanai un literatūrai Ziemeļvalstu reģionā un tās kaimiņu apgabalos. Šajā pasākumā aktīvi iesaistās arī Aizkraukles reģiona bibliotēkas.

Nedēļas sākumā daudzās bibliotēkās notika krēslas stundas lasījums pieaugušajiem. Savukārt mazos lasītājus uz kopīgu lasīšanu aicināja arī Pļaviņu bērnu bibliotēkā (attēlā). Bērni Pļaviņās, tāpat kā citās Ziemeļvalstīs, klausījās fragmentus no norvēģu rakstnieka Stīana Hola grāmatas par mazo zēnu Gārmanu.

Pļaviņu novadā