Pļaviņu bērni tiekas ar Lupatiņu mammu

Jau vairākus gadus Pļaviņu bērnu bibliotēkā bija iecere uzaicināt ciemos bērnu rakstnieci un dzejnieci Inesi Zanderi. Šogad, pateicoties Pļaviņu novada domes projekta finansējumam, tas kļuva iespējams.
 
Sākumā notika tikšanās ar pirmsskolas vecuma bērniem un saruna par Lupatiņiem. Bērniem bija jāuzmin, kas ir Lupatiņu mamma, un viņi uzzināja, ka tā ir pati Inese Zandere. Bērni klausījās, kā radās Lupatiņu ģimene un viņu piedzīvojumi. Pēc tam viņiem bija iespēja noskatīties arī multfilmu „Kā Lupatiņi precējās”.
 
Pēc mazajiem bibliotēkā sanāca skolas bērni. Viņiem ar rakstnieci un dzejnieci bija pavisam cita saruna: par dzeju, Latvijas vietvārdiem, Garo pupu un jaunu vārdu darināšanu. Bija arī daži nelieli mini konkursiņi, kuros bērni labprāt piedalījās. Daudzi bērni, sevišķi mazākie, bija atnesuši Inesei Zanderei arī ziedu sveicienus, kas rakstnieci ļoti iepriecināja.
 
Šis bija ļoti īpašs rīts, un mēs visi, gan bibliotēkas darbinieki, gan vecāki, vecvecāki un bērni, esam pateicīgi jaukajai, sirsnīgajai rakstniecei par viņas devumu literatūrā un interesantajām nodarbībām!
 


Pļaviņu novadā