Pļaviņu bērnu bibliotēka noorganizē makšķerēšanas nodarbību

Par makšķerēšanu daudz ko var izlasīt grāmatās un internetā, tomēr vislabāk ūdeņu lasīšanas burvību var apgūt makšķerējot. Domes atbalstīta projekta ietvaros 3. jūlija agrā rītā neliela grupiņa bērnu bibliotēkas lasītāju devās makšķerēt zivis.

Pa ceļam bērniem un vecākiem tika dota iespēja iepazīties ar māju, kur kādreiz dzīvojis rakstnieks un gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš, kā arī ar grāmatas „Ar makšķeri” fragmentiem. Mēs, pļaviņieši, varam būt lepni par rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa atstāto mantojumu - grāmatu „Ar makšķeri”, kas uzrakstīta tieši mūsu pilsētā. Vairāk kā trīs stundas paskrēja nemanot, makšķerējot zivis piemājas dīķī. Prieks par tēviem, kuri atrada laiku būt kopā ar saviem bērniem! Kopīgs bērnu prieks par izmakšķerētajām zivīm, par kopā būšanu un vasaras rīta skaistumu!

Gunta Grandāne, Pļaviņu bērnu bibliotēkas vadītāja

Pļaviņu novadā