Pļaviņu novada bibliotēka saņem pateicības rakstu

Aizvadītajā gadā novada bibliotēka piedāvāja iespēju iedzīvotājiem nevajadzīgos papīra krājumus aizvest uz bibliotēku un nodot makulatūrā. Arī bibliotēkas nolietotās grāmatas un periodiskie izdevumi tika uzkrāti un nonāca Līgatnes papīrfabrikā pārstrādei. Kopumā tika savākta vairāk nekā tonna makulatūras, par ko bibliotēka saņēma „LĪGATNES PAPĪRA” Pateicības rakstu, kā arī biroja papīru.

Šogad bibliotēka  turpinās vākt un uzkrāt makulatūru un aicina piebiedroties arī iedzīvotājus.

Pļaviņu novadā