Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā draudze iesniedz būvprojektu

Pagājušajā gadā Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā draudze sāka vākt līdzekļus būvprojekta izstrādāšanai, lai atjaunotu dievnama jumta konstrukcijas, kas gadu gaitā ir būtiski bojātas. Gada nogalē būvprojekts pabeigts ar Pļaviņu novada domes, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Zemgales Plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS “Latvijas Valsts meži” finansiālu atbalstu. Tā vadītājs un autors ir Latvijā viens no izcilākajiem kultūrvēsturisko ēku atjaunotājiem arhitekts, būvmākslas objektu restaurators Pēteris Blūms.

Šobrīd būvprojekts ar pieteikumu finansējuma saņemšanai iesniegts Sakrālā mantojuma padomē. Draudze cer saņemt valsts budžeta līdzekļus dievnama jumta konstrukciju atjaunošanai, jo Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Novadu ziņas