Skolā grib veidot muzeju; aicina muzejam nodot dažādas lietas

Valles vidusskolā šajā mācību gadā iecerēts ierīkot skolas muzeju. Izveidota arī darba grupa, kuru vada skolotāja Gunta Kupčiuna.

Šī mērķa īstenošanai nepieciešams sabiedrības atbalsts, tāpēc darba grupas pārstāvji aicina skolas esošos un bijušos darbiniekus, absolventus nodot topošajam muzejam lietas, kas saistītas ar izglītību Vallē. Tās var būt fotogrāfijas, mācību grāmatas, ābeces, senas grāmatas, glītrakstīšanas burtnīcas, rak­stāmlietas, oktobrēnu un pionieru atribūtika un citas interesantas un vērtīgas lietas. Gunta Kupčiuna uzsver, ka ļoti svarīgas būtu arī skolēnu un skolotāju rakstītas atmiņas.

Novadu ziņas