Skrīveros sācies Alfa kurss

Skrīveros sācies katoļu draudzes organizēts Alfa kurss, kas parasti notiek kafejnīcā “Dūjas”. Alfa kursa pamatā ir 11 nodarbību cikls, kurās katru reizi cits lektors lasa lekcijas noteiktā tematā. Lektori ir priesteri no citām katoļu draudzēm, kongregācijas māsas, luterāņu mācītāji, Reliģijas zinātņu institūta docētāji un citi, kas vēlas rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem, kā arī atjaunot attiecības ar Dievu, atklāt kristīgo ticību un izglītoties par kristietības vēsturi.


2016. gada rudenī Skrīveru katoļu draudzē notikušo Alfa kursu noklausījās gandrīz 20 dalībnieki.

Novadu ziņas