Skrīveru novadā

Darbus turpina

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas izbūves darbus vēl turpina. Novada domes izpilddirektors Ansis Martinsons teic, ka darbu nodošanas termiņš...

Piešķir līdzekļus

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” no pašvaldības budžetā pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīs 715 eiro garderobes remontam. ...

Pieņem saistošos noteikumus

 Skrīveru novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu...

Nauda plāksnēm

Ar Skrīveru novada domes lēmumu 307 eiro no tūrismam paredzētā budžeta tika novirzīti “Zaļās zemes” iestudējuma 30 gadu jubilejai veltītajam...

Atsāk ielas izbūvi

Tiek atsākti remontdarbi Dzelzceļnieku ielā Skrīveros. Skrīveru novada domes priekšsēdētājs An­dris Zālītis vienojies ar būvniekiem, ka tā tiks...