Skrīveru novadā

Darbus turpina

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas izbūves darbus vēl turpina. Novada domes izpilddirektors Ansis Martinsons teic, ka darbu nodošanas termiņš...