“Kultūras mantojuma dienā 2017” Skrīveros

Skrīveros 9. septembrī “Kultūras mantojuma dienā 2017” norisinājās  ekskursija ar autobusu pa A. Upīša dzīves un daiļdarbos attēlotajām vietām Skrīveros, pēc tam notika piemiņas brīdis A. Upīša dzimto māju pagalmā, vēlāk visi interesenti devās uz “Zaļās zemes” birzi, kur novietoja plāksnītes ar to aktieru vārdiem, kuri piedalījās pirmajā iestudējumā, pie viņu stādītajiem ozoliem.

Dienas programmā bija arī bērzu stādīšana birztalā,  viesošanās A. Upīša memoriālajā muzejā Skrīveros un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts.

Kitijas Boļšakovas foto

Skrīveru novadā