Stāstīs par seksuālo un reproduktīvo veselību

Kokneses novads. 9. novembrī pulksten 17 Bebru pamatskolā un pulksten 18 Kokneses vidusskolā notiks informatīva diskusija skolas vecuma bērnu vecākiem par seksuālo un reproduktīvo veselību. Bebros to vadīs psiholoģe Vineta Drāzniece, Koknesē — biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

Lektori runās par to, kā saprast un runāt ar saviem bērniem par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī par atkarību izraisošajām vielām. Diskusija palīdzēs vecākiem saprast bērnu emocionālo un seksuālo attīstību dažādos vecumposmos, vērsīs uzmanību uz būtiskākajām tēmām, kuras ar bērniem būtu jāpārrunā.

Novadu ziņas