Sveic Kokneses novada Goda pilsoņus

Svinīgā pasākumā valsts svētku priekšvakarā Kokneses kultūras namā tika sveikti jaunie Kokneses novada Goda pilsoņi - Iršu pagasta bibliotekāre Dace Grele, volejbola treneris un sporta skolotājs Ivars Māliņš, Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs, ārsts un mūziķis Andris Kristons un ilggadējā Tūrisma centra vadītāja Daina Liepiņa, kura gan šajā dienā atradās ārpus Latvijas. Viņa apbalvojumu saņems kādā citā pasākumā. Lai gan šie cilvēki vietējiem labi zināmi, pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa vēlreiz atgādināja par viņu būtisko ieguldījumu novada attīstībā. Garās sveicēju rindas liecināja, ka šie cilvēki ir cienīti, mīlēti un viņu darbs un veikums - patiesi novērtēts.

Agitas Grīnvaldes-Irukas foto

Novadu ziņas