Treniņlidojumi pie Klidziņas

14. novembrī Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļa veiks treniņu lidojumus ar helikopteru Mi-17. Lidojumi virs Daugavas iepretim Klidziņai tiks veikti laika posmā no pulksten 13.00 līdz14.00.


Mācību lidojumus veic saskaņā ar Gaisa spēku Aviācijas bāzes komandiera apstiprinātu mācību plānu, lai sekmīgi sagatavotu Gaisa spēku Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļas lidojumu apkalpes Meklēšanas un glābšanas operāciju veikšanai.

Novadu ziņas