Uz olimpiādi brauks Otto Asmuss

Vācu valodas valsts 48. olimpiādes (10. — 12. klasei) trešā posma I kārta notiks 27. janvārī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Uz to uzaicināti dalībnieki, kuri novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē ieguvuši vismaz 101 punktu.

No Aizkraukles reģiona uzaicināts tikai viens dalībnieks —  12. klases skolēns Otto Asmuss no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas (skolotāja Evita Užule). Otto ir piedredzējis olimpiāžu dalībnieks, turklāt viņš vienmēr no tām atgriežas ar godalgu.

Novadu ziņas