Uzņēmēji tiksies Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā

Trešdien, 8. februārī, pulksten 10 Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notiks Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola vēlas iepazīstināt uzņēmējus un citus interesentus ar aktualitātēm  valsts izglītības politikā un skolā:

1) pieaugušo izglītības iespējas.  Ar 2017.gada septembri tiek īstenots jauns pieaugušo izglītības projekts, kas paredzēts nodarbinātajiem virs 25 gadiem;

2) ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu un prasmju atzīšanas iespējas. Ikviens, kuram ir zināšanas un prasmes kādā jomā, var iegūt valsts atzītu izglītības dokumentu;

3) darba vidē orientēta profesijas apguve. Darba devēju iespējas iesaistīties jauno kadru sagatavošanā atbilstoši uzņēmuma specifikai.

Tikšanās laikā tiks pārrunāta aktuālāko informācija par Pārnovadu uzņēmēju dienām Aizkrauklē, kas notiks 17. un 18. martā.

Novadu ziņas