Valles dīķī peldēties atļauts

Pēc Vecumnieku novada domes pasūtījuma Veselības inspekcija veikusi ikmēneša peldūdens kvalitātes pārbaudes trīs peldvietās novadā — Valles pagasta dīķī peldvietā pie skolas, Vecumnieku Jaunajā ezerā un Vecajā ezerā.

Analizējot monitoringā iegūtos datus, secināts, ka visās trīs pārbaudītajās peldvietās peldēties atļauts. Tā kā šīs nav oficiālas peldvietas, tad, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, pārbaudes tiek veiktas pēc novada pašvaldības iniciatīvas un ar tās finansējumu.

Novadu ziņas