Vallē mācību stundas kļuvušas atraktīvākas

Valles vidusskola saviem audzēkņiem un skolotājiem jaunajā gadā uzdāvinājusi lielu un noderīgu dāvanu — interaktīvo tāfeli. Tā jau nodota lietošanā  ģeogrāfijas un bioloģijas kabinetā skolotājas Ingas Zvilnas pārraudzībā.

Vairāk 27. janvāra "Staburagā".

Vecumnieku novadā