18. decembrī Aizkrauklē notiks zolītes turnīrs

18. decembrī pulksten 10 Aizkraukles sporta centrā sāksies zolītes turnīrs. To organizē Aizkraukles novada sporta centrs sadarbībā ar galveno tiesnesi Aleksandru
Sotnikovu.  Saskaņā ar nolikumu viņš būs  tiesīgs vienpersoniski izšķirt visus iesniegtos strīdus un protestus, ja tādi būs.

Turnīrs norisināsies pēc aktuālajiem zoles noteikumiem, tiks spēlēta klasiskā zole ar “pulēm” un bez mazajām zolēm.  Spēlētāji pie galdiem tika sadalīti pa trīs vai pa četri, ko nosacīs galvenais tiesnesis, ievērojot dalībnieku skaitu. Turnīrs notika piecās kārtās ar laika ierobežojumu katrai kārtai.

Dalības maksa par piedalīšanos turnīra dalībniekiem ir 5 eiro, to izlietos balvu fondam. Savukārt izdevumus, kas saistīti ar turnīra rīkošanu, nodrošina Aizkraukles novada sporta centrs.

Turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un naudas balvu.

Sports