Katram pa pārītim

Mednieki zina, ka augustā ir divi svarīgi pasākumi — festivāls “Minhauzens” un mēneša otrajā sestdienā, šogad 8. augustā, plkst. 16 Latvijā tiek atklāta ikgadējā ūdensputnu medību sezona.


Saskaņā ar Medību noteikumiem līdz 14. septembrim medības būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim — katru dienu.  Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi.

Pīļu medību prieku izbaudīja arī mednieku kluba “Irši” vīri. Tiesa, no ikdienas darbiem laiku šim medniekus vienojošajam pasākumam varēja izbrīvēt vien četri vīri. Pēc trīs stundu medībām vīri atzina: medību dieviete ir bijusi dāsna — Dzintars Meiers, Guntars Igaunis un Aivars Purkalns katrs nomedīja pa divām pīlēm.


Visu rakstu lasiet "Staburaga" 11. augusta numurā. 

Vaļasprieks