Jaunākās ziņas

Cik kraus, tik nesīsim?

Nesavtīga palīdzība nelaimē un grūtībās nonākušiem cilvēkiem ir pašsaprotama, ne mirkli neapšaubu tās nepieciešamību. To droši vien neapšauba arī...

Maksās ar metālu

Seces pagasta pārvalde lūdza Jaunjelgavas novada domei svītrot no pašvaldības bilances vecās attīrīšanas iekārtas. Tās jau kādu laiku nav...

Vadība nemainās

Sociālās aprūpes un krīzes centru “Vīgante” arī turpmāk vadīs Vivita Jasmane, kura iepriekš šajā darbā bija pieņemta uz laiku. Jaunjelgavas...

Viesi no Brazīlijas

Latvijas un Brazīlijas draugu kopa, kura veicina un uztur sadarbību starp latviešu pēctečiem Brazīlijā un Ižuji pašvaldību, kurā atrodas viens no...

Jauna revīzijas komisija

Jaunjelgavas novada pašvaldībā izveidota jauna revīzijas komisija, tajā darbosies trīs domes deputāti: Gatis Gūtmanis, Grigorijs Popenkovs un...

Cinisks triks

Cinisks triks

Kad āžus ieceļ par dārzniekiem, visādi brīnumi sagaidāmi. To var teikt arī par otrdien notikušo Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas...

Necieņa vai demonstrācija?

Necieņa vai demonstrācija?

Kur mēs visi tik ļoti steidzamies? — noskatoties daudzus lieliskus svētku koncertus un izrādes, nevar neuzdot šo jautājumu. Jo nevar nepamanīt pēdējā...